Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Αποχρώσεις του γαλάζιου...

 

... ή πόσο "γαλάζιες" είναι οι σημαίες!
 
Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) προχώρησε και το 2015, για 36η χρονιά, στην πραγματοποίηση εκτεταμένων δειγματοληψιών και αναλύσεων στα μικροβιολογικά εργαστήρια που διαθέτει. Οι μετρήσεις διενεργήθηκαν από τις 2 έως και τις 25 Μαΐου, και οι τιμές που εμφανίζονται δίπλα σε κάθε περιοχή είναι το αποτέλεσμα τριπλής δειγματοληψίας από κάθε σημείο, έτσι ώστε να περιοριστεί δραματικά -σύμφωνα με το ΠΑΚΟΕ- ο παράγοντας της «τυχαιότητας», κάτι το οποίο συμβάλλει στην αξιοπιστία αλλά και στην ακρίβεια του αποτελέσματος. Υπενθυμίζεται ότι το ΠΑΚΟΕ διαθέτει ιδιόκτητα πιστοποιημένα εργαστήρια.

Τα αποτελέσματα
Σύνολο σημείων δειγματοληψίας: 151
Κατάλληλες παραλίες: 96 (63,6%)
Ακατάλληλες παραλίες: 55 (36,4%)
Στους πίνακες, που αφορούν τις ακτές της Αττικής, του Ευβοϊκού και του Κορινθιακού, δεν φαίνεται απλώς η καταλληλότητα ή μη της κάθε ακτής, αλλά και ο βαθμός της όποιας καθαρότητας, καθώς παρατίθενται αναλυτικά και οι τιμές για τα κολοβακτηρίδια και τον εντερόκοκκο ανά όγκο νερού. Με γνώμονα τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων το ΠΑΚΟΕ κάνει την κατανομή στις παραλίες χαρακτηρίζοντάς τις Κατάλληλες (Κ) για κολύμβηση και Ακατάλληλες (Α). Τα αποτελέσματα αναφορικά με την καταλληλότητα των υδάτων παρουσιάζονται στον πίνακα [που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση, στο τέλος της ανάρτησης].

Ακατάλληλες θάλασσες
– όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία, διυλιστήρια, διαλυτήρια πλοίων κ.ά.
– οι παραλίες από τον Φάρο Αυλίδας μέχρι Χαλκούτσι σε ποσοστό 51%
– οι παραλίες από το Χαλκούτσι έως τους Αγίους Αποστόλους σε ποσοστό 26,1%.
– οι περισσότερες ακτές της Σαλαμίνας
– η περιοχή από τον Πειραιά έως το Καβούρι με ποσοστό ακατάλληλων ακτών 59,8%
– στην περιοχή του Σαρωνικού από τη Βουλιαγμένη έως το Σούνιο βρέθηκαν ακατάλληλες παραλίες σε ποσοστό 34,2%.
– στην ανατολική Αττική από τον Σχοινιά έως το Λαύριο κρίθηκε το 23,3% των ακτών ακατάλληλο σε σύνολο 31 ακτών που αναλύθηκαν.
– στη δυτική Αττική από το Πέραμα έως την Κόρινθο το ποσοστό των ακατάλληλων ακτών ανέρχεται σε 39,3%.

Ο κίνδυνος για την υγεία από τους εντερόκοκκους
Οι εντερόκοκκοι («εντερικοί κόκκοι») είναι μικροοργανισμοί και συγκεκριμένα βακτήρια. Η ποιότητα του θαλασσινού νερού εξαρτάται και από την ποσότητα των βακτηρίων αυτών που υπάρχουν. Σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα, η αυξημένη ποσότητα εντερόκοκκων στο νερό που κολυμπάμε μπορεί να προκαλέσει: ουρολοιμώξεις, μικροβιαιμία/ενδοκαρδίτιδα (τόσο σε προσθετικές όσο και σε ακέραιες βαλβίδες), ενδοκοιλιακές και πυελικές λοιμώξεις. Σπανιότερα λοιμώξεις τραυμάτων, εγκαυμάτων, μηνιγγίτιδα και νεογνική σήψη

Χωρίς νομοθετικό πλαίσιο οι γαλάζιες σημαίες καταγγέλλει το ΠΑΚΟΕ
Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών, στην ενημέρωση που στέλνει προς τον Τύπο σχετικά με την έρευνα των κατάλληλων και ακατάλληλων παραλιών, επισυνάπτει και έγγραφο στο οποίο καταγγέλλει τη διαδικασία με την οποία αποκτούνται οι γαλάζιες σημαίες.

Παρατίθεται αυτούσιο το κείμενο, όπως το έστειλε το Κέντρο στα μέσα ενημέρωσης:
«H Eλληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ) εκμεταλλευόμενη την ανυπαρξία νομοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» χρηματοδοτείται από όλους τους φορείς που θέτουν υποψηφιότητα γι’ αυτές καθώς και από χορηγούς που στηρίζουν το πρόγραμμα. Επιπλέον χωρίς να διαθέτει δικά της πρωτογενή στοιχεία χρησιμοποιεί δωρεάν, αυτά που παράγει η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Κ.Υ.Υ) του ΥΠΕΚΑ, χρηματοδοτούμενη από τους Έλληνες Φορολογούμενους Πολίτες.
Χωρίς νομική υπόσταση είναι το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» που υλοποιείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ), που είναι ο «επίσημος φορέας», ο «εθνικός συντονιστής», αφού σύμφωνα με ενδελεχή έρευνα που έκανε το ΠΑΚΟΕ, σε βάσεις νόμων και νομολογίας της ημεδαπής (νομική σελίδα του ΣτΕ, νομική ιστοσελίδα «νόμος»)δεν προέκυψε κάποιο ελληνικό νομοθέτημα ή απόφαση Ελληνικού ∆ικαστηρίου που να διέπει ή να αναφέρεται στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες». Επιπλέον σε έρευνα και στη νομική βάση της Ε.Ε την CELEX, δεν βρέθηκε κάποιος κανονισμός ή οδηγία που να διέπει συγκεκριμένα τη λειτουργία του προγράμματος αυτού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στο ως άνω πρόγραμμα, το οποίο δημιούργησε και υλοποιεί η FEE (Foundation for Environmental Education) οι ∆ήμοι, οι Κοινότητες και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συμμετέχουν «εθελοντικά», στη βάση ενός γενικού πλαισίου παροχής συνδρομής στη δράση της ΜΚΟ, Ε.Ε.Π.Φ και όχι στη βάση συγκεκριμένου νομικού πλαισίου που διέπει τη δράση και εφαρμογή του προγράμματος.
Συγκεκριμένα η ΜΚΟ, FOUNDATION FOR ENVIROMENTAL EDUCATION (F.E.E.) επιλέγει από κάθε χώρα μέλος που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, μια περιβαλλοντική οργάνωση, με βάση τα κριτήρια που αυθαίρετα η ίδια έχει θέσει. Από την Ελλάδα έχει επιλέξει την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Ε.Π.Φ. ) η οποία όμως ουδεμία σχέση έχει με τις θάλασσες και δεν διαθέτει δικά της διαπιστευμένα εργαστήρια για να διεξάγει δειγματοληψίες. Η οργάνωση αυτή μαζί με τους «επιθεωρητές» της F.E.E. ελέγχουν τους φορείς που σήμερα εκμεταλλεύονται τις παραλίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δηλαδή τους δήμους και τους ξενοδόχους που πληρώνουν την Ε.Ε.Π.Φ για να αποκτήσουν τη γαλάζια σημαία, για το αν πληρούν τα δικά τους κριτήρια.
Πως όμως να εμπιστευτεί κανείς ένα πρόγραμμα που δεν είναι κατοχυρωμένο νομικά και επιπλέον λειτουργεί πάνω σε μια αυθαίρετη βάση κριτηρίων που κανείς δεν ελέγχει εκτός από τους ίδιους τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα;
Κι όμως τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην «Γαλάζια Σημαία», αφού αυτή προβάλλεται από τους ξενοδόχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως κριτήριο για την «καλή κατάσταση» της ακτής.

Οι διαδικασίες του προγράμματος
Οι επιθεωρητές της ΕΕΠΦ και του FEE ελέγχουν στο διάστημα του καλοκαιριού, εκ των υστέρων, αφού έχουν δοθεί οι γαλάζιες σημαίες, τη συμμόρφωση με τα κριτήρια του προγράμματος, επισημαίνοντας προβλήματα και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή ή και οριστική υποστολή της Γαλάζιας Σημαίας και απόσυρση της ακτής ή της μαρίνας από την διεθνή και ελληνική ιστοσελίδα του προγράμματος.
Οι αξιολογήσεις των Επιθεωρητών λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, που απαρτίζεται από μέλη της Ε.Ε.Π.Φ, του ΥΠΕΧΩ∆Ε, της ΚΕ∆ΚΕ, η οποία μάλιστα προτείνει τους ΟΤΑ και τους ξενοδόχους, δηλαδή Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει.
Με βάση την αρχή «Κράτος εν Κράτει» που λειτουργεί μέχρι σήμερα στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες», εμείς ως ΠΑΚΟΕ, προτείνουμε τη σύσταση πενταμελούς επιτροπής, με 4 άτομα από ΥΠΕΚΑ, υπουργείο Ναυτιλίας, υπουργείο Τουρισμού, υπουργείο Ανάπτυξης και έναν εκπρόσωπο από ΜΚΟ που να έχει ασχοληθεί με το θέμα. Αυτή η επιτροπή θα προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει τη διαδικασία ελέγχου των ακτών κολύμβησης της χώρας. Επίσης ζητάμε να προταθεί από το ΥΠΕΚΑ να αλλάξουν οι δια «βίου» φορείς που διαπλέκονται στο σύστημα με ανοικτές διαδικασίες εισόδου νέων φορέων.
Επειδή πιστεύουμε στη ∆ημοκρατία, την Κοινωνική ∆ικαιοσύνη και την ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ χωρίς αποκλεισμούς και περιορισμούς στη διαχείριση της φύσης, χωρίς τα καθαρά εμπορικά κριτήρια που βάζει ο «θεσμός» των γαλάζιων σημαιών, γι` αυτό υποστηρίζουμε ότι η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών σ` όλους τους χώρους που μπορεί να απολαύσουν τις ομορφιές της Ελληνικής φύσης ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ.

ΤΑ ΑΥΘΑIΡΕΤΑ ΚΡΙΤHΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΟΣ
Τα κριτήρια του διεθνούς προγράμματος που αφορούν μόνο οργανωμένες παραλίες και όχι ακτές που μπορεί να έχουν καλύτερη ποιότητα νερού αλλά δεν έχουν ξαπλώστρες, συνοψίζονται στις εξής κατηγορίες:
• Ποιότητα των νερών κολύμβησης, που επιβεβαιώνεται με δειγματοληπτικούς ελέγχους 2 φορές το μήνα ανά 15-17 μέρες, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (1/6 –31/10) από διαπιστευμένα εργαστήρια που συνεργάζονται με την Κ.Υ.Υ η οποία και παρέχει όλα τα στοιχεία δωρεάν.
Η Ε.Ε.Π.Φ όμως χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά που είναι διαθέσιμα σε όλους στην ιστοσελίδα της Κ.Υ.Υ και στη συνέχεια, παράνομα, τα εμπορεύεται.
• Μη απόρριψη στην περιοχή βιομηχανικών και αστικών λυμάτων, χωρίς κατάλληλη επεξεργασία. Αυτό όμως δεν είναι σε θέση να το ελέγξουν αφού δεν κάνουν αυτοψίες στην κάθε περιοχή, ώστε να διαπιστώσουν αν πραγματικά τηρείται αυτό το κριτήριο.
• Επαρκείς κάδοι απορριμμάτων, που αδειάζονται σε τακτά διαστήματα. Στις περισσότερες οργανωμένες ακτές τα σκουπίδια ξεχειλίζουν έξω από τους κάδους.
• Συνεχής, περιοδικός καθαρισμός της ακτής από σκουπίδια, αποτσίγαρα κ.λ.π.
• Οργάνωση ακτής.
• Συνεχής πληροφόρηση του κοινού για την ποιότητα των νερών κολύμβησης, με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων στον πίνακα ανακοινώσεων των ακτών. Και εδώ πάλι στηρίζονται στα αποτελέσματα της Κ.Υ.Υ αφού η ίδια η Ε.Ε.Π.Φ ουδέποτε έχει ασχοληθεί με δειγματοληψίες και ούτε έχει καμία σχέση με τη μόλυνση των θαλασσών. Είναι μία εταιρία που κατά κύριο λόγο ασχολείται με τα δάση.
• Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης εξ` ατυχήματος με άμεση ενημέρωση του κοινού.
• Απαγόρευση της κίνησης οχημάτων και μοτοποδηλάτων στην ακτή.
• Επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, με ελεγχόμενο σύστημα αποχέτευσης.
• Εκπαιδευμένοι ναυαγοσώστες σε υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή άμεση πρόσβαση σε τηλέφωνο για περίπτωση ανάγκης, σωστικά εφόδια και πρώτες βοήθειες.
• Προσφορά υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).
• Έντυπες πληροφορίες και οδηγίες για την ακτή, καθώς και για περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, χλωρίδα και πανίδα, στον παράκτιο χώρο. Το φυσικό αυτό περιβάλλον του παράκτιου χώρου, τις περισσότερες φορές «παραβιάζεται» από τις δραστηριότητες των ξενοδοχείων.
• Αναφορά στην οργάνωση δραστηριοτήτων του διαχειριστή ακτής, που να προβάλλουν ενεργά το ενδιαφέρον του για το φυσικό περιβάλλον της ακτής και την ανάγκη προστασίας του. Από πότε οι ξενοδόχοι ασχολήθηκαν ενεργά με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του;

Τα ως άνω γνωστοποιήθηκαν μεταξύ άλλων σε επιστολή που έστειλε το ΠΑΚΟΕ, στον κ. Ανδρεαδάκη, ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, στις 11/1/2010. Και με καλή πίστη στα πλαίσια μιας συνεργασίας με την Ε.Ε.Π.Φ που είχε ξεκινήσει από την Εσπερίδα που είχαν διοργανώσει οι «LIONS» και στην οποία συμμετείχαμε, το ΠΑΚΟΕ παρέδωσε ιδιόχειρα αντίγραφο της επιστολής αυτής στον γραμματέα της Ε.Ε.Π.Φ, κ. Κόλλα. [....] Στη συνέχεια η Ε.Ε.Π.Φ στις 8 Μαρτίου του 2010 μας έστειλε την απάντησή της σε αυτά που προτείναμε. Το ανήθικο στην απάντηση αυτή είναι ότι κοινοποιήθηκε εντελώς αντιδεοντολογικά και στον κ. Ανδρεαδάκη, ο οποίος δεν γνώριζε ότι είχαμε δώσει αντίγραφο της αρχικής μας επιστολής και στην Ε.Ε.Π.Φ. Και για του λόγου το αληθές σας παραθέτουμε την επιστολή της Ελληνικής Εταιρίας της Φύσης. [....]

Θα θέλαμε, τελειώνοντας, να σας βάλουμε πέντε ερωτήματα που πιστεύουμε ότι είσθε υποχρεωμένοι να τα απαντήσετε.
1. Πώς γίνεται χωρίς κανένα στοιχείο από την ΚΥΥ και προηγούμενο επιτόπιο έλεγχο να δίνετε «γαλάζια σημαία» ;
2. Πώς εμπιστεύεστε στοιχεία που σας καταθέτουν οι υποψήφιοι «πελάτες» σας, για να δίνετε γαλάζια σημαία ;
3. Ένα σύστημα που δεν έχει διπλό ή τριπλό ανεξάρτητο έλεγχο πως θεωρείται αξιόπιστο ;
4. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό – πάνω από το 70% οι γαλάζιες σημαίες δίνονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις ;
5. Ο τουρισμός για σας είναι εθνικό προϊόν ή εμπορική συναλλαγή ;
Θα θέλαμε τελειώνοντας να σας πούμε ότι οι «θεσμοί» πρέπει να στηρίζονται σε σωστές βάσεις, διαφορετικά καταρρέουν ανεπιστρεπτί.

Πηγή: http://news247.gr/eidiseis/koinonia/akatallhles-paralies-sthn-attikh-aytes-einai-oi-55-poy-den-prepei-na-kolymphseis.3512597.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια: